จังหวัดพิจิตร (Phichit OTOP Product Champion 2012)

รายชื่อผู้ผลิตสินค้า OTOP ที่ได้รับการคัดสรร สุดยอดสินค้า OPC ปี 2555

 

ดาว

ประเภทผลิตภัณฑ์

หมวดผลิตภัณฑ์

รหัสผู้ประกอบการ

ชื่อผลิตภัณฑ์

ชื่อผู้ประกอบการ

ที่อยู่

5

อาหาร

เนื้อสัตว์ นม ไข่แปรรูป

660100041

แคบหมูรสต้มยำ ตราแป๊ะยิ้ม

แคบหมูแม่กัญญา

244/5 ม.6 ต.เมืองเก่า อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

5

อาหาร

ผักและผลไม้แปรรูป

660100043

พิกุล วุ้นมะพร้าว

พิกุล วุ้นมะพร้าว

23 ถนนธิตะจารี ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

5

อาหาร

ผักและผลไม้แปรรูป

660100051

กล้วยตากอบน้ำผึ้ง

โรงงานกล้วยตากแม่ตะเพียน

75 ม.5 ต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

5

อาหาร

ผักและผลไม้แปรรูป

660300025

กล้วยกวนมุกดา

อาชีพแม่บ้านบ้านไร่พัฒนา

60/1 ม.6 ต.ไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

5

อาหาร

ผักและผลไม้แปรรูป

660300027

กล้วยกวนสระประทุม

แม่บ้านเกษตรกรสระประทุมร่วมใจ

91 ม.6 ต.ไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

5

อาหาร

เนื้อสัตว์ นม ไข่แปรรูป

660700008

ไข่เค็มใบเตยต้มสุกเสริมไอโอดีน

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร ไข่เค็มและน้ำพริก

57/1 ม.5 ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร

5

อาหาร

เนื้อสัตว์ นม ไข่แปรรูป

661200003

ไข่เค็มไดโอดีน ศรีจิตร

กลุ่มอาชีพสตรีบ้านหนองหญ้าปล้อง

218 ม.2 ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร

5

ผ้า เครื่องแต่งกาย

เครื่องแต่งกาย

660300013

กำไลใบไม้ฉลุลายใบราญประดับนิล

ช่างเงินโบราณจิวเวอรี่
โพธิ์ประทับช้าง

121/10 ม.1 ต.ไผ่ท่าโพ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

5

ผ้า เครื่องแต่งกาย

เครื่องแต่งกาย

660400009

จี้เข็มกลัดดอกบัวหลวง

กลุ่มอาชีพช่างทองคำ เงิน อัญมณี และเครื่องประดับเมืองตะพานหิน

183 ถนนแดงทองดี ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

5

สมุนไพรฯ

เครื่องสำอางสมุนไพร

660200009

แชมพูผสมสมุนไพรมะกรูด

กลุ่มผู้สนใจแพทย์แผนไทย

29/1 ม.4 ถนนเขาทราย-วังทอง ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร

5

สมุนไพรฯ

ยาจากสมุนไพร

660400015

รองเท้าสมุนไพรประคบร้อน

กลุ่มสมุนไพรไทยทุ่งทรายทอง

477 ม.9 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

5

สมุนไพรฯ

เครื่องสำอางสมุนไพร

660700003

สบู่เหลวอาบน้ำผสมวิตามิน

กลุ่มสมุนไพรวดีอร

139 ม.8 ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร

5

สมุนไพรฯ

วัตถุอันตราย

660800015

สมุนไพรปรับอากาศชนิดเหลว

กลุ่มอนุรักษ์สมุนไพรบ้านทับคล้อ

83/1 ม.2 ซอย6/8 ถนนเทศบาล6 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

4

อาหาร

ผักและผลไม้แปรรูป

660100008

เม็ดบัวอบกรอบแม่จรูญ

เม็ดบัวอบกรอบแม่จรูญ

297/12 ซอยรักสำรวจ ถนนบึงสีไฟ ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

4

อาหาร

น้ำพริก

660100034

ปลาร้าบอง

ปลาร้าแม่นงค์

66/1 ม.14 ต.ป่ามะคาบ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

4

อาหาร

ผักและผลไม้แปรรูป

660100036

มะขามแก้วสี่รส

บ้านมะขามแก้วสี่รส

113/4 ถนนบึงสีไฟ ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

4

อาหาร

ผักและผลไม้แปรรูป

660300009

ส้มโอแก้วสี่รส

แม่บ้านเกษตรกรสามัคค
ีโพธิ์ประทับช้าง

181 ม.9 ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

4

อาหาร

ผักและผลไม้แปรรูป

660300010

ส้มโอกวน

กลุ่มแม่บ้านท่ากร่าง

300 ม.8 ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

4

อาหาร

ข้าวและธัญพืชแปรรูป

660300026

ข้าวเม่าหมี่

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าว
บ้านสระบัว

64 ม.6 ต.ไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

4

อาหาร

ข้าวกล้องและข้าวสาร

660400005

ข้าวบุญมาปลอดสารพิษ

เกษตรกรทำนาครบวงจร

58 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

4

อาหาร

ขนม

660700017

กระยาสารทในวัง

กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านรายชะโด

115 ม.7 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร

 

4

อาหาร

ประมงแปรรูป

660700022

ปลาร้า

กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านรังนก

97/2 ม.4 ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร

4

อาหาร

น้ำพริก

661200029

น้ำพริกเผา

กลุ่มสตรีแม่บ้านเกษตรกรบ้านยางตะพาย

9 ม.3 ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร

4

ผ้า เครื่องแต่งกาย

เครื่องแต่งกาย

660100047

หัวเข็มขัด

กลุ่มหัวเข็มขัดสแตนเลส

88/1 ม.6 ต.ดงกลาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

4

ผ้า เครื่องแต่งกาย

ผ้าผืน

660200016

ผ้าทอลายน้ำไหล

กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านคลองสะแก

2 ม.6 ต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร

4

ผ้า เครื่องแต่งกาย

ผ้าผืน

660800017

ผ้าไหมประดิษฐ์มัดหมี่

กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านเขาพระ

1 ม.7 ซอย5 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

4

ผ้า เครื่องแต่งกาย

เครื่องแต่งกาย

660800031

สร้อยข้อมือประดับพลอย

กลุ่มอำนวยการเครื่องประดับ

31 ม.4 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

4

ผ้า เครื่องแต่งกาย

เครื่องแต่งกาย

660900003

เข็มขัดแฟชั่น

กลุ่มเรือนกะลา

16/2 ม.14 ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร

4

ผ้า เครื่องแต่งกาย

เครื่องแต่งกาย

661100041

ชุดเครื่องประดับจากกะลามะพร้าว

กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว

17 ม.2 ต.ห้วยร่วม อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร

4

ของใช้

ดอกไม้ประดิษฐ์

660100006

พวงมาลัยดิน

ดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน

99 ม.1 ต.ดงกลาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

4

ของใช้

จักสาน ถักทอ

660400018

กระเป๋าผักตบชวา เด คู พาจ

จักสานผักตบชวา บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ 3

48 ม.3 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

4

ของใช้

จักสาน ถักทอ

660800011

กระเป๋าผักตบชวาทรงเสี้ยว
พระจันทร์ลาย พิกุลหูกลมตูดมน

กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านสายสมบูรณ์

55 ม.5 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

4

สมุนไพรฯ

วัตถุอันตราย

660400004

จันทร์หอมสมุนไพรปรับกลิ่นอากาศ

จันทร์หอมสมุนไพรปรับอากาศ

939 ถนนริมน่าน ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

3

อาหาร

ผักและผลไม้แปรรูป

660100009

เม็ดบัวทอดแม่จินดา (รสเค็ม)

เม็ดบัวทอดแม่จินดา

295/5 ถนนบึงสีไฟ ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

3

ผ้า เครื่องแต่งกาย

เครื่องแต่งกาย

660100001

สร้อยคอ และสร้อยข้อมือหินสี
แต่งด้วยเงิน 95.2%

กลุ่มเครื่องประดับและหินสี

79 ม.1 ต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

3

ผ้า เครื่องแต่งกาย

ผ้าผืน

660700028

ผ้าไหมมัดหมี่

วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองโสน

4 ม.2 ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร

3

ของใช้

ดอกไม้ประดิษฐ์

660100040

ดอกไม้ประดิษฐ์ดอกการะเวก

กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย

7/14 ถนนสระหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

3

ของใช้

จักสาน ถักทอ

660100045

ตระกร้าจากทางมะพร้าว

กลุ่มอาชีพหัตถกรรมทางมะพร้าว
บ้านสวนแตง

22/1 ม.7 ต.ฆะมัง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

3

ของใช้

ดอกไม้ประดิษฐ์

660100057

ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ

กลุ่มร้อยดอกไม้

111/5 ซอย7 ถนนบึงสีไฟ ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

3

ของใช้

เคหะสิ่งทอ

660300001

ที่นอนนุ่นแท้ 6x6 ฟุต

กลุ่มที่นอนนุ่นไผ่ท่าโพ

294 ม.1 ต.ไผ่ท่าโพ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

3

ของใช้

เคหะสิ่งทอ

660300014

เบาะนั่ง

อาชีพที่นอนนุ่นไผ่ท่าโพเหนือ
(ที่นอนพรเพ็ญ)

173 ม.1 ต.ไผ่ท่าโพ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

3

ของใช้

จักสาน ถักทอ

660400003

กระบุงฝาปิด

กลุ่มจักสานหวาย-ไม้ไผ่

55 ม.2 ถนนตะพานหิน-บางไผ่ ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

3

ของใช้

จักสาน ถักทอ

660400012

กระเป๋าผักตบชวาเดคูพาท

จักสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวาบ้านวังหลุม

3 ม.3 ถนนตะพานหิน-เพชรบูรณ์ ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

 

3

ของใช้

จักสาน ถักทอ

660400014

กระเป๋าเชือกปอเฮ กระเป๋า
คุณนายแย้ม

จักสานปอเฮ

108/1 ม.2 ซอยเจ้าโกย ถนนตะพานหิน-เพชรบูรณ์ ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

3

ของใช้

จักสาน ถักทอ

660400017

กระเป๋าผักตบชวาลายรวงข้าว

จักสานผักตบชวา บ้านทุ่งโพธิ์

105 ม.4 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

3

ของใช้

จักสาน ถักทอ

660600016

จักรยานเถาวัลย์

กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์หวายและเถาวัลย์

293/1 ม.5 ถนนโพทะเล - บรรพต ต.ท้ายน้ำ อ.โพทะเล จ.พิจิตร

3

ของใช้

จักสาน ถักทอ

660700026

ตระกร้าหูหิ้วลายตะเข่ง

จักสานไม้ไผ่บ้านรายชะโด

58/1 ม.6 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร

3

ของใช้

โลหะหรือทำจาก
โลหะเป็นหลัก

660800007

โมเดลหุ่นยนต์ประดิษฐ์
จากเส้นลวด

นายพิเชษฐ  พรมเพ็ง

370 ม.7 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

3

ของใช้

อื่นๆ

660900012

โคมต้นมะพร้าว

บ้านกะลา

9 ม.6 ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร

3

ของใช้

จักสาน ถักทอ

660900015

ตะกร้าปอเฮ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองคล้า

19 ม.4 ต.วังทับไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร

3

ของใช้

จักสาน ถักทอ

661000002

เสื่อพับ

กลุ่มทอเสื่อกก

268/3 ม.1 ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

3

ของใช้

ไม้ - ทำจากไม
้เป็นหลัก

661100008

กรอบรูปไม้สักแบบ 3 ชั้น เขียนลายไทยลงลักษณ์ปิดทอง

นายไพศาล ถนอมศักดิ์

110 ม.1 ต.วังงิ้วใต้ อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร

3

ของใช้

เคหะสิ่งทอ

661100035

ผ้าห่มด้นมือ (Quilt)

ผ้าต่อนุชา

18 ม.2 ต.ห้วยร่วม อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร

3

เครื่องดื่ม

เครื่องดื่มไม่ม
ีแอลกอฮอล์

661200026

น้ำองุ่นสด

น้ำองุ่นสุนิตา

3 ม.11 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร

2

อาหาร

ผักและผลไม้แปรรูป

660300012

กล้วยกวนกะทิสด

กลุ่มแม่บ้านโพธิ์ประทับช้างพัฒนา

285 ม.3 ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

2

ของใช้

ไม้ - ทำจากไม
้เป็นหลัก

660100060

เรือยาวจิ๋ว

นายจำนงค์  ประเสริฐผล

4/6 ถนนปากทาง ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

2

ของใช้

อื่นๆ

660100064

ชาละวันไกรทอง

ผลิตภัณฑ์รีไซเคิล

2/3 ม.9 ซอยสุขกมล ต.ปากทาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

2

ของใช้

จักสาน ถักทอ

660300018

ไม้กวาดดอกหญ้า

กลุ่มถักไม้กวาด

162 ม.13 ซอย13 ต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

2

ของใช้

ไม้ - ทำจากไม
้เป็นหลัก

660500027

โคมไฟ

กลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่
บ้านมะกอกงอ

71 ม.5 ต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

2

ของใช้

ดอกไม้ประดิษฐ์

660600005

ดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน

นางสาวอรพรรณ   เถาเข้ม

129 ม.4 ต.ท่าบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร

2

ของใช้

เซรามิค/เครื่องปั้น
ดินเผา

660600009

แก้วน้ำเบญจรงค์

กลุ่มอาชีพเบญจรงค์ทุ่งน้อย

1 ม.3 ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร

2

ของใช้

อื่นๆ

660800008

เทียนหอม

นางสาววิภา ชูศรี

83/1 ม.2 ซอย6/8 ถนนเทศบาล6 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

2

ของใช้

จักสาน ถักทอ

660800024

ตระกร้าลายข้าวหลามตัด
(ลายไทย) ทรงวงรี ลักษณะเชือกใยสังเคราะห์เส้นเล็ก

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาคุณภาพชีวิต
บ้านเขาตะพานนาก

976 ม.2 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

2

ของใช้

ดอกไม้ประดิษฐ์

660900007

ดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน

กลุ่มอาชีพดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน

217/5 ม.1 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร

2

ของใช้

ไม้ - ทำจากไม
้เป็นหลัก

661000010

โคมไฟกะลามะพร้าว

กลุ่มเครื่องประดับจากกะลามะพร้าว

132/3 ม.4 ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

2

ของใช้

เคหะสิ่งทอ

661200027

เปลญวน

กลุ่มพรมเช็ดเท้าและเปลญวนบ้าน
หนองหญ้าปล้อง

110/1 ม.2 ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร

1

ของใช้

เคหะสิ่งทอ

660100055

ตระกร้าเอนกประสงค์

สุณิสาเครื่องนอน (สุณิสา  บัญชาโต)

257 ม.7 ต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

1

ของใช้

อื่นๆ

660700020

กล่องใส่เหล้า

เครื่องหนัง

126 ม.5 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร

1

ของใช้

อื่นๆ

660700025

กล่องเอนกประสงค์จากเศษหนัง

กลุ่มหัตถกรรมช้างไทยบ้านสระยายชี

19 ม.5 ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร

 
 
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร   
ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ถนนพิจิตร-ตะพานหิน ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 

Tel. 0 - 5661 - 1089  Fax  0 - 5661 - 1089 ต่อ 104 Email : it_cddpichit@hotmail.com